Crafting Your Vision,
Building Your dreams.

Onze Expertise: Uitgebreide Diensten

Complete renovaties

Onze renovatiediensten toveren uw huis om met uiterste precisie, van de fundamenten tot de laatste details. We werken effectief samen met architecten of nemen zelf de leiding. Ons team is bedreven in specialiteiten zoals loodgieters- en elektrawerk, en zorgt voor deskundig beheer van elke fase. Zo brengen we uw visie naadloos tot leven.

Kleine renovaties

Pak belangrijke ruimtes in uw huis aan. Wij zijn gespecialiseerd in het opfrissen van ruimtes zoals keukens en badkamers, en zorgen ervoor dat elke renovatie, of het nu een update of upgrade is, wordt uitgevoerd met vakmanschap en afgestemd op uw specifieke behoeften.

Onderhoud

Verbeter en behoud de levensduur van uw eigendom. Onze onderhoudsdiensten omvatten o.a. professioneel buitenschilderwerk en proactieve maatregelen om de schoonheid en duurzaamheid van uw huis of kantoor te beschermen en te onderhouden.

Aanbouw & Uitbouw

Wij bieden duurzame bouwoplossingen, gespecialiseerd in aanbouw en uitbouw. Ons werk wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met architecten en ingenieurs, zodat elk project perfect aansluit bij bouwvoorschriften en -regelgeving en voldoet aan de hoge normen van duurzaamheid die onze klanten verwachten.

Onze missie

Gedreven door duurzame partnerschappen, bieden we transparante oplossingen met precisie van begin tot eind.

Onze persoonlijke Missie

Het hart van onze werkwijze wordt gevormd door onze oprichters, Martin en Olinka. Zij brengen elk hun eigen unieke sterke punten naar de voorgrond. Martin blinkt uit in zijn vermogen om een connectie te maken met mensen. Hij focust op de ware wensen van klanten, en geeft eerlijk en realistisch advies dat gebaseerd is op hun behoeften, en niet enkel op winstbejag. Hij snapt de zorgen die bij elk project komen kijken en zorgt ervoor dat deze zorgen worden weggenomen, terwijl hij vertrouwt op zijn deskundige team voor de uitvoering.

Olinka heeft een sleutelrol gespeeld in het opbouwen van ons bedrijf. Zij heeft onze filosofie en kwaliteitsnormen vormgegeven, met een diepgaand begrip van de behoeften van de klant. Haar toewijding aan het handhaven van deze normen onderscheidt ons, waarbij elk project dat we aannemen met zorg en oog voor detail wordt behandeld.

Samen zorgen Martin en Olinka voor een betrouwbare en klantgerichte omgeving. Dankzij hun leiderschap krijgt elk project, of het nu om een gezinswoning of een ambitieus nieuw project gaat, de toegewijde aandacht en begrip die het verdient. Dit maakt dat onze klanten zich gewaardeerd en in veilige handen voelen.

Bekijk ons team

We helpen je graag op weg.

Inzichtelijk en helder, essentiële informatie voor een soepele reis door uw renovatie- en bouwprojecten.

Do you work with private or corporate clients?
plus icon

At SPIJKER renovatie BV, we cater to a diverse range of clients, offering our expertise in renovation and construction services to both private and corporate sectors. The scope of the projects includes private residences, embassy premises, medical and sports facilities, retail spaces, and educational institutions.

How much does a renovation of my house cost?
plus icon

At SPIJKER renovatie BV, we believe in full transparency when it comes to the cost of renovating your house. Our goal is to ensure that you have a clear understanding of the costs associated with your renovation project from the outset, allowing you to make informed decisions and plan accordingly. The price of each renovation project we undertake is tailored to meet your specific needs and wishes. We take the time to visit your property, and assess the scope of work required before providing a non-binding price offer. This offer includes a breakdown of the works to be done and a fixed price, so you know exactly what to expect.

What if I do not have sufficient budget for the project?
plus icon

At SPIJKER renovatie BV, we understand the importance of transparency and empowering our clients to make informed decisions that align with their financial capabilities. For larger-scale projects where the budget may be a concern, we offer a structured approach to pricing. Price offers are divided into smaller parts, allowing you to assess and prioritize the work based on your needs, wishes, and financial means. This segmented pricing model enables you to make decisions that align with your budget while still moving forward with your renovation goals.

What about the unexpected issues and extra work?
plus icon

At SPIJKER renovatie BV, our commitment to transparency extends to addressing unexpected challenges or extra work that may arise during the course of your renovation project. While we strive to keep our clients well-informed about costs upfront, we understand that unforeseen issues can surface as the project unfolds. When such hidden issues come to light, such as discovering rotten supporting balks after opening the floor, we make it a priority to promptly inform the client. Once the unexpected problem is identified, we provide you with thorough explanations, advice, and potential solutions, along with their implications on both the project schedule and budget. Our objective is to empower you with all the necessary information to make informed decisions about how to proceed.

I heard nightmare stories about an extensive deplete of the budget and a delayed finish. How do I know this will not happen to me?
plus icon

At SPIJKER renovatie BV, we understand the concerns surrounding project cost escalation and delays. By maintaining a strong line of communication, we enable you to stay informed, involved, and in control of your project from start to finish. This commitment is upheld through regular weekly progress meetings with your project manager. During these meetings, we discuss completed tasks, upcoming steps, and any issues that may impact the project's timeline or budget. By keeping you informed about the project's progress and addressing potential challenges proactively, we aim to mitigate any risks of cost overruns or delays. In addition to progress meetings, we provide you with weekly financial overviews, detailing payments made and outlining upcoming financial requirements. This transparency ensures that you are fully aware of the project's financial status, helping you to plan and budget effectively throughout the renovation process. Our focus on clear communication and transparency sets us apart.

I only need to paint my house from the outside. Do you take such jobs?
plus icon

Absolutely! At SPIJKER renovatie BV, we offer a range of services to cater to your specific needs. Complete house renovations, partial house renovations like bathroom remodeling, and maintenance work including exterior painting of buildings.

What do you expect from me (the client)? Do I have to be present at the project site daily?
plus icon

When working with us, there is no requirement for you to be present at the project location daily. Instead, we respect your schedule and personal commitments, allowing you the freedom to focus on your daily life while we handle the renovation work efficiently. To ensure that you are informed and involved in the project's progress, we schedule fixed progress meetings once a week with your designated project manager. These meetings serve as an opportunity to discuss the work completed, upcoming tasks, any issues that may impact the schedule or budget, and to address any urgent matters that require immediate attention. While regular in-person meetings are scheduled weekly, there may be occasions where urgent discussions or decisions are needed. In such cases, we will either arrange an additional meeting or communicate with you via phone to address the matter promptly. As the homeowner, we value your input and strive to bring your vision to life. Throughout the renovation, there will be various decisions regarding aesthetic choices such as tile selection, flooring options, color schemes, and more. Your timely decisions on these matters help us progress efficiently and ensure that the final result aligns with your preferences and expectations.

I am sure each project brings some challenges. How do you deal with problems?
plus icon

We acknowledge that challenges may arise during the course of any renovation project. When it comes to addressing problems, we prioritize open communication, transparency, and a solution-focused approach. When issues or challenges are identified on your project, our team will communicate with you promptly and transparently. We believe in keeping you informed every step of the way, discussing the problem, its implications, and the proposed solutions openly and honestly. Understanding the root cause of any problem is crucial to implementing the right solution. For technical issues, our experts will analyze the underlying cause and provide technical solutions to resolve them effectively. In cases of miscommunication or other non-technical challenges, we approach the problem with a focus on improving communication and clarity.